×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Eğitim dili Türkçe olan bölümler Türkçe formları, İngilizce olanlar İngilizce formları doldurmalıdır

Formlar ile ilgili işlem basamakları, önemli notlar ve yönetmenlik maddeleri ile ilgili bilgilendirmeler BİLGİ NOTU kısmındadır.

FORM NO FORMLAR BİLGİ NOTU
FORM FBE-03 3a
Supervisor Appointment Form
Danışman Atama Formu
3b
Thesis Proposal Form
Tez Konusu Belirleme Formu
3c
Project Proposal for Non-Thesis Programs Form
Tezsiz Programlar için Proje Konusu Belirleme Formu
Form 3a

 

Form 3b

 

Form 3c

FORM FBE-05 Thesis Defense Report
Tez Savunma Tutanak Formu
Form 5
FORM FBE-06 Thesis/Project Title and Supervisor Change Form

Tez/Proje Konusu ve Danışman Değiştirme İstek Formu

Form 6
FORM FBE-07 New Course Proposal Form
Yeni Ders Öneri Formu
FORM FBE-09 Permission Request Petition
Kayıt Dondurma İstek Dilekçe Formu
Form 9
FORM FBE-10 Discharge and Diploma Delivery Form
FORM FBE-12 Thesis/Non-Thesis Change Form
Tezli/Tezsiz Programlararası Geçiş İstek Formu
Form 12
FORM FBE-13 Authorization Request for MSc or PhD Thesis Defense Form
Tez Savunma İstek Formu
Form 13
FORM FBE-15 15a Thesis Proposal Defense Form

15a Tez Önerisi Tutanak Formu

15b Thesis Progress Committee Form

15b Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

Form 15a
Form 15b
FORM FBE-16 Ph.D. Proficiency Exam Official Report Form
Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Formu
Form 16
FORM FBE-17 Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu

Request Form for Delaying Access to Thesis

Form 17
FORM FBE-18 Tez Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Formu

Permission for Archiving and Granting Open Access to Thesis Form

Form 18