×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Önemli TarihlerBaşvuru KoşullarıBaşvuruDeğerlendirmeSınav Eşdeğerlikleri
Başvuru Tarihleri : 16 Temmuz 2024 – 04 Eylül 2024 (16:00’a kadar)

Yabancı Dil Sınavı : Sınav 09-10 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. (Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar için). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilim Sınavı ve Mülakat : 13 Eylül 2024 gününde saat 10:00’da yazılı ve 13:30’da sözlü sınavlar yapılacaktır.

Bilim Sınavı ve Mülakat sadece yazılı ve/veya sözlü sınav yapan tezli yüksek lisans ve doktora programları için uygulanacaktır (Bilgi için ‘Değerlendirme’ sekmesini tıklayınız.)

Kesin Kayıtlar : 23-24 Eylül 2024

Yüksek Lisans ve Doktora Programları ALES ve Yabancı Dil Koşulları

 1. T.C uyruklu adayların yüksek lisans için istenilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmak (sadece tezli programlar için).
 2. Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.
 3. Yabancı uyruklu adaylardan ALES puanı istenmez.
 4. Yüksek lisans programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanı gerekli değildir.
 5. İngilizce Yüksek Lisans programları için YDS 50 (İç Mimarlık Y.L. programı için 60) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almak ya da Üniversitemizin yapacağı İngilizce sınavında başarılı olmak. Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.
 6. Doktora başvuruları hariç Türkçe programlarda yabancı dil puanı koşulu aranmaz.
 7. Doktora programları için istenilen puan türünde ALES’ten en az 60 puan almış olmak.
 8. Doktora programları için YDS’den en az 60 (Tasarım doktora programı için 70) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almış almak.

 

Bölümlere göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki tabloda detaylı olarak listelenmiştir.  Tablonun altında başvuru koşullarını bulabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Programları ALES Koşullar YDS/e-YDS
Bilgisayar Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Bilgi Teknolojileri (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) Tezli SAY, EA 55 I 50
Endüstri Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 II 50
İç Mimarlık (İng) Tezli SAY, EA 55 III 60
İnşaat Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IX 50
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 V
Makine Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XIII 50
Matematik (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XII 50
Mekatronik Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IV 50
Mikro ve Nanoteknoloji (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 VI 50
Mimarlık (Türkçe) Tezli SAY 55 VII
Veri Analitiği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XIV
Yapım Teknolojileri (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY 55 VIII
Doktora Programları* ALES Koşullar YDS*/e-YDS*
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Makine Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 XIII 60
Mimarlık (Türkçe) SAY 60 VII 60
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) SAY, EA 60 X 60
Tasarım (İng) SAY, EA 60 III 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Doktora başvurularında YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları geçerlidir. Üniversitelerin yapmış oldukları dil sınavları geçerli değildir. (Eşdeğerlikler için ‘Sınav Eşdeğerlikleri’ sekmesine tıklayınız.)

Başvuru döneminde ilgili anabilim dalı başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Lütfen başvuru koşullarını ilgili tarihlerde tekrar kontrol ediniz. 

I. Yüksek lisans için 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunları, doktora için tezli yüksek lisans mezunları

II. Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Mimarlık ve Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

III. 4 yıllık İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık yanı sıra bilimsel hazırlık dersleri alınması koşulu ile Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım programlarından mezun olmak

IV. Üniversite Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Otomasyon Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

V. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve benzeri programların 4 yıllık lisans mezunları

VI. Tüm Mühendislik Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

VII. Yüksek Lisans için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans mezunu olmak

Doktora için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans mezunu olmak ve Mimarlık, İç Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

VIII. Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunları

IX. İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak

X. Lisans veya yüksek lisans derecelerinden en az birini Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Politika vb. programlardan almış olmak kaydıyla Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Coğrafya lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak

XI. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik bölümleri, Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümleri, Hukuk Fakülteleri lisans mezunları ve üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunları

XII. Matematik, Matematik-Bilgisayar, tüm Mühendislik ve Fen Bilimleri bölümleri 4 yıllık lisans programları mezunu olmak

XIII. Tezli Yüksek Lisans için tüm mühendislik bölümleri mezunu, Tezsiz Yüksek Lisans için ise  4 yıllık lisans programları mezunu olmak

Doktora için mühendislikte tezli yüksek lisans mezunu olmak

XIV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi bölümlerinden öğrenci kabul edilecektir.

 

 1. Yüksek Lisans başvurusu için Lisans, Doktora başvurusu için Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesinin (transkript) üniversite onaylı kopyası.
 2. ALES sınav sonuç belgesi. ALES belgesi 5 yıl geçerli olup, 16 Temmuz 2019 ve sonrası kabul edilecektir.
 3. Yabancı dil belgesi. Türkçe yüksek lisans programlar için istenmemektedir. Belge en fazla 5 yıl geçerli olup, 16 Temmuz 2019 ve sonrası kabul edilecektir. Türkçe doktora programları için belgede süre kısıtı aranmaz.
 4. Başvuru ücreti olan ***TL’nin Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi TR 2800 0150 0158 0072 6042 9262 no’lu hesaba yatırıldığını gösterir dekont. Bankamatik çıktısı kabul edilmemektedir.
  *** Başvuru ücreti henüz belirlenmemiştir.
 5. Özgeçmiş (Doktora programına başvuran adaylar için)
 6. Doktora başvuruları için 2 adet referans mektubu ve niyet mektubu (Referans mektubu ön başvuru esnasında sistem tarafından oluşturulacak olup, adayın gerekli bilgileri girmesi beklenmektedir.)
 7. Yalnızca İç Mimarlık Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için 2 adet referans mektubu, niyet mektubu ve isteğe bağlı olarak da Portfolyo
 8. Yalnızca İç Mimarlık Tasarım Doktora programına başvuracak adaylar için Yüksek Lisans tezinin bir kopyası ve isteğe bağlı olarak da Portfolyo

 

Programlara Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Tezsiz programlarda başarı durumu, ön başvuru koşullarını sağlayan adayların sadece lisans not ortalamaları dikkate alınarak belirlenir.
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ön başvuru koşullarını sağlayan adayların başarı durumunu belirlemek için tablodaki kriterler kullanılır.

 

– Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince (29.04.2020 tarih, 25 nolu oturum, karar 2020-25), değerlendirme neticesinde başarılı bulunup programa kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine programa kabuldeki başarı sırasına göre eğitim-öğretim ücreti bursu verilecektir.

T.C. Uyruklu Öğrenciler için Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Başarı Durumu Değerlendirme Kriterleri

Yüksek Lisans Programları ALES            Lisans Not Ort. Yazılı Sınav Sözlü Sınav
Bilgisayar Mühendisliği (İng)
Bilgi Teknolojileri (İng)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng)
Endüstri Mühendisliği (İng)
İç Mimarlık (İng)
İnşaat Mühendisliği (İng)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe)
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe)
Makine Mühendisliği (İng)
Matematik (İng)
Mekatronik Mühendisliği (İng)
Mikro ve Nanoteknoloji (İng)
Mimarlık (Türkçe)
Veri Analitiği (Türkçe)
Yapım Teknolojileri (Türkçe)
Doktora Programları ALES Yüksek Lisans Not Ort. Yazılı Sınav Sözlü Sınav
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng)
Makine Mühendisliği (İng)
Mimarlık (Türkçe)
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe)
Tasarım (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) ve Eşdeğer Sınavlar

Sınav Puan
ALES 60
GMAT (Toplam) 468
GRE Sayısal (Eski puan) 634
GRE Sayısal (Yeni puan) 151

 

 

 

 

İngilizce Sınavlarının Eşdeğerlikleri

Aşağıdaki puanlar taban puan olup programlarda, Ana Bilim Dalı kararıyla daha yüksek puan istenebilir.

i. Yüksek Lisans*

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 50
TOEFL (IBT) 60
TOEFL (CBT) 170
TOEFL (PBT) 497
FCE C
CPE C
CAE C

 

 

 

 

 

 

 

* Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.

ii. Doktora

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 60
TOEFL (IBT) 72
TOEFL (CBT) 198
TOEFL (PBT) 532
FCE C
CPE C
CAE C