Bilgi çağlar boyunca insanların yolunu aydınlattı. Bireysel ve toplumsal mutlulukların arttırılması da, gerçeğe ulaşma çabalarının başarısı da hep bilginin çoğalması ve sistemleştirilmesinden geçti.
Günümüz dünyasının yoğun rekabetçi ortamında ise bilgiye eskisinden de çok gereksinim var. Rekabet, birey ve toplumları, başkalarının bilgi birikiminin gerisinde kalmamaya zorluyor ve sistemli bilgi aktarılmasının temel yolu olan eğitimi önceliklerin en önüne yerleştiriyor.
Çağdaş toplumlar, geçmiş yüzyıllarda bir avuç talihlinin zorluklar içinde ulaşabildiği eğitimi daha çok insana, daha iyi koşullarda verme çabası içinde. Üniversite eğitimi ise bu çabaların en önemli parçası… Yüksek öğretim kurumları, bir yandan insanların belli alanlarda daha derinliğine bilgi edinmelerine yardım etmeye, diğer yandan, yeni bilgi ve beceriler edinmek isteyenleri desteklemeye çalışmaktalar. Lisans eğitiminin, yüksek lisans ve doktora ile daha ilerilere götürülen bir öğrenme-araştırma sürecinin bir aşaması olduğu gerçeği artık genel kabul görüyor. Türkiye, bilgi birikiminde en ilerilere varmış ülkelerle arasındaki mesafeyi kapatma yolunda önemli adımlar attı; ancak, bu bilgi ve beceri derinleşmesi hedefine ulaşmakta alınacak daha çok mesafe, yüklenilecek daha çok sorumluluk var.
Çankaya Üniversitesinin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde bu sorumluluğun bilincinde çalışıyoruz. Eğitimde tutarlılık ve nitelikten ödün vermeme özeni içinde, lisans eğitimi üzerine derinliğine bilgiler eklemek ya da yeni alanlarda bilgi ve beceriye ulaşmak isteyenlerin gereksinimlerini cevaplama uğraşındayız.
Enstitüler bünyesinde görev alan yetenekli eğitim kadrosu, öğrencilerin verimliliğinin çoğaltılmasına, sorun çözme, sorumluluk alma, araştırma yeteneklerinin artırılmasına yardım ediyor. Enstitü bünyesindeki programlara katılan öğrencilerin bu çabaya ortaklığı, onların çağdaş dünyanın rekabetçi ortamındaki bilimsel ve iş başarılarını arttıracaktır. Bu süreçte kazanan elbette, kendileri kadar Türkiye olacaktır.
Prof.Dr. Mehmet YAZICI
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü