×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1) Eğitim Öğretim Ücreti Bursu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince (29.04.2020 tarih, 25 nolu oturum, karar 2020-25), değerlendirme neticesinde başarılı bulunup programa kayıt yaptıran tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin %15’ine programa kabuldeki başarı sırasına göre eğitim-öğretim ücreti bursu verilecektir.

2) Çankaya Üniversitesi Bursiyerliği

Program AdıBursiyer Öğrenci Sayısı
(Yüksek Lisans)
Bursiyer Öğrenci Sayısı
(Doktora)
Endüstri Mühendisliği2-
Mekatronik Mühendisliği1-

Başvuru Koşulları

 1. İngilizce/Türkçe Yüksek lisans programlarına bursiyer statüsü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması,
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE ya da GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.
 2. Doktora programlarına bursiyer statüsü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması (doğrudan doktoraya başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet ortalaması esas alınır),
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.

 

Çankaya Üniversitesi Bursiyer Başvurularının Değerlendirilmesi

Doktora ve İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans programlarına bursiyer statüsü başvuruları, aşağıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan puana göre değerlendirilir:

%30 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %10 Mezuniyet Ortalaması (Yüksek lisans bursiyer adayları için lisans mezuniyet, doktora bursiyerleri için varsa yüksek lisans yoksa lisans mezuniyet ortalaması esas alınır) + %20Yazılı Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır) + %20 Sözlü Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır).

Başvuru şartlarını sağlayıp puanı yukarıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan dahilinde kendilerine gerekli onayları takiben bursiyer öğrenci statüsü verilir.