Lisansüstü Burslu Öğrenci Başvuru Şartları

 1. Yüksek lisans programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
 1. Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
 2. Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması,
 3. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70.00 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları,
 4. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60.00 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları, (Türkçe Y. Lisans programlarda bu koşul aranmaz)

 

 1. Doktora programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
 1. Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
 2. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması,
 3. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 80.00 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları
 4. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS) 100 tam puan üzerinden en az 70.00 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları,

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Doktora ve İngilizce Yüksek Lisans programlarına başvurular, şartları sağlayan adayların aşağıda belirtilen ağırlıklarla hesaplanan puana göre değerlendirilir.
 1. Programa yeni başlayan adaylar:

%45 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %20 Mezuniyet Ortalaması + %15 (YS Ağırlık * Yazılı Sınav Puanı + (1-YS Ağırlık) * Sözlü Sınav Puanı)

 1. Mevcut program öğrencisi adaylar:

%45 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %20 Mezuniyet Ortalaması + %15 Mevcut Ortalama

 

 1. Türkçe Yüksek Lisans programlarına başvurular, şartları sağlayan adayların aşağıda belirtilen ağırlıklarla hesaplanan puana göre değerlendirilir.
 1. Programa yeni başlayan adaylar:

%55 ALES+ %30 Mezuniyet Ortalaması + %15 (YS Ağırlık * Yazılı Sınav Puanı + (1-YS Ağırlık) * Sözlü Sınav Puanı)

 1. Mevcut program öğrencisi adaylar:

%55 ALES+ %30 Mezuniyet Ortalaması + %15 Mevcut Ortalama

 

Başvuru şartlarını sağlayıp puanı yukarıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan dahilinde kendilerine gerekli onayları takiben burslu öğrenci statüsü verilir.