×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Lisansüstü Burslu Öğrenci Başvuru Şartları

 

  • İngilizce/Türkçe Yüksek lisans programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  1. Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  2. Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması,
  3. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE ya da GMAT puanı almış olmaları,
  4. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.

 

  • Doktora programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  1. Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  2. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması (doğrudan doktoraya başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet ortalaması esas alınır),
  3. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları,
  4. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Doktora ve İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans programlarına burslu statü başvuruları, aşağıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan puana göre değerlendirilir:

%30 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %10 Mezuniyet Ortalaması (Yüksek lisans bursiyer adayları için lisans mezuniyet, doktora bursiyerleri için varsa yüksek lisans yoksa lisans mezuniyet ortalaması esas alınır) + %20Yazılı Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır) + %20 Sözlü Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır).

 

Başvuru şartlarını sağlayıp puanı yukarıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan dahilinde kendilerine gerekli onayları takiben burslu öğrenci statüsü verilir.