×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Korona Virüs Salgını Nedeniyle 2019-2020 Bahar Dönemi için Kayıt Dondurma/Tez Savunması/TİK

 

İlgi: 31.03.2020 tarihli 58454 sayılı YÖK yazısı.

İlgi yazı gereğince; 2019-2020 akademik yılı Bahar dönemi ile sınırlı olacak şekilde,

 

1) KAYIT DONDURMA:

a) Daha önce iki dönem kayıt dondurup dondurma hakkı bitmiş öğrenciler de Bahar dönemi için kayıt dondurabilir.

b) İki dönem kayıt dondurma hakkını tüketmemiş olan öğrenciler bahar döneminde kayıt dondururlarsa, kayıt dondurma haklarında herhangi bir değişiklik/eksilme olmaz.

c) Kayıt dondurma normal zamanlarda olduğu gibi ücrete tabiidir.  Öğrenci Ders aşamasında ise kayıt dondurma için normal prosedürde işlem yapılır. Öğrencinin kayıt dondurma talep dilekçesini Enstitüye iletmesi yeterlidir.

d) Öğrenci Tez aşamasında ise ilgi yazının 2. Maddesinin a) bendine göre; öğrenci kayıt dondurma talep dilekçesini ABD başkanlığına verir, tez danışmanının olumlu görüşü ile EBYS den Enstitüye iletilir. İlgili Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereğince Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınır.

e) Azami süresi (6 dönemi) geçtiğimiz güz dönemi bitmiş ve tez savunmasında üç ay Düzeltme kararı alınmış öğrenciler kayıt donduramaz. Ancak Üniversitemizde eğitime iki hafta ara verildiğinden bu durumda olan öğrencilere ilgi yazının 2. maddesinin b) bendine göre talep edilmesi halinde tez savunması için iki haftaya kadar ek süre verilir.

2) TEZ SAVUNMASI VE TİK TOPLANTILARI:

Tez savunması/TİK toplantıları video konferansla da yapılabilir:

a) Video konferans ile yapılması durumunda Enstitü önceden bilgilendirilmelidir.

b) Tez jürisi/Tez izleme komitesi Enstitüye tahsis edilmiş zoom programı aracılığı ile video konferans yapar ise savunma Enstitü tarafından kayıt altına alınacaktır. Öğrenci boş iki CD yi Enstitüye iletmelidir.

c) Tez jürisi/ Tez izleme komitesi kendi imkânları ile video konferans yapar ise savunma/tik toplantısı iki CD ye kaydedilmeli ve Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmelidir.

d) Savunma sonunda jüri üyelerinin değerlendirme tartışması, öğrenciye kapalı olarak yapılır; bu değerlendirme tartışması kayıt altına alınabilir veya alınmaz, bunun kararını jüri verir.

e) Tez savunma/TİK tutanak formu, jüri başkanı tarafından elektronik ortamda hazırlanır ve birer elektronik kopyası jüri üyelerine gönderilir. Her jüri üyesi bir çıktı alıp kendi ıslak imzasını atıp fotoğrafını/taranmış kopyasını Anabilim Dalı Başkanlığına e-postayla gönderir. Anabilim Dalı Başkanlığı bu formları imzalayarak EBYS ile Enstitüye iletir. Ayrıca her bir jüri üyesi ıslak imzalı formu posta ile Enstitüye gönderir.

f) Doktora Yeterlilik yazılı/sözlü sınavları video konferans araçları/webonline platformu kullanılarak yapılabilir.