×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlara kayıtlı öğrencilerin tez savunmasına girebilmeleri için izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

  1. Tez çalışmasının tamamlanmasının ardından Çankaya Üniversitesi FBE Tez Yazım Kılavuzu’na uygun formatta hazırlanan tezin elektronik kopyası fbetez@cankaya.edu.tr adresine gönderilerek tez uzmanına ulaştırılır.
  2. Enstitü tez uzmanı ayrıntılı format kontrolü yapmaksızın gönderilen tez taslağının benzerlik raporunu, kontrol programı Turnitin ile oluşturur ve öğrenciye gönderir.
  3. Önerilecek olan savunma jürisi tez danışmanı ile belirlenir ve FBE web sayfası ‘FORMLAR’ bölümünden Tez Savunma İstek ve Jüri Atama Talep Formu’nu (Form 13) doldurulur. Doldurulan forma önerilen üniversite dışı jüri üyelerinin özgeçmişleri eklenerek benzerlik raporu ile birlikte Anabilim Dalı’na teslim edilir.
  4. EABD Başkanlığı belgeleri EBYS ile Enstitü’ye iletir.
  5. Tez taslağı, benzerlik raporu ve Enstitü’den alınacak olan jüri davetiyeleri Tez Savunma İstek Formu’nda belirlenen jüri üyelerine iletilir. Tez savunması, davetiyelerin eline ulaşmasını takiben en geç 30 gün içerisinde yapılır. Belirtilen belgelerin zamanında gönderilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Önemli Notlar:

Form, tezli yüksek lisans programları için üç asıl (biri üniversite dışından olmak üzere) ve iki yedek (biri üniversite dışından olmak üzere); doktora programları için beş asıl (ikisi üniversite dışından olmak üzere) ve iki yedek (biri üniversite dışından olmak üzere) jüri üyesinin bilgilerini de içermelidir. Varsa ikinci danışmanın jüriye katılma durumunda Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 32.3 ve Madde 41.4.b uygulanır.