×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BAŞARILI TEZ SAVUNMASI SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

 • Tez savunmasında başarılı bulunan öğrenciler, “Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği” 32/6. ve 41/5. maddeleri gereğince http://www.fbe.cankaya.edu.tr/formlar/ adresinde bulunan Tez Savunma Tutanak Formunu (Form 5) savunmayı takip eden 3 gün içerisinde ilgili anabilim dalı aracılığı ile Enstitüye iletilmesini sağlamalıdır.
 1. Tez savunmasında başarılı bulunan tezler jüri tarafından istenen tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra FBE tez uzmanına gönderilir. Tez uzmanı tezi tekrar yapısal ve benzerlik açısından inceler ve uygun olmayan durumlarda öğrenciye geri bildirim verir. Tez uzmanı tarafından tez yazım kılavuzu kriterlerinin sağlandığı onaylanan tezler basım aşamasına geçebilir.
 2. Tezin en az 3 adet çoğaltılması önerilir (1 adet Enstitü, 1 adet tez danışmanı, 1 adet öğrenci için). Bunun dışında istenmişse jüri üyelerine, çalışılan kuruma vb. verilmek üzere sayısı arttırılabilir.
 3. Tez savunması sonrasında başarılı bulunan tezlerin, içerik ve yapısal düzenlemelerinin yapılıp basıldıktan sonra enstitüye teslim süresi, savunma tarihinden itibaren 1 aydır. Öğrencinin talebi doğrultusunda bu süre 1 ay daha uzatılabilir (Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği 32/7. ve 41/6. Maddeleri gereğince).

CD Hazırlama (3 adet):

 • “Tez Jüri Onay Sayfası”ndaki tüm imzalar ve “İntihal Bulunmadığına İlişkin Beyan Sayfasındaki” öğrenci imzası tamamlandıktan sonra bu sayfalar renkli olarak taranmalı ve elektronik kopyadaki imzasız sayfalarla değiştirilmelidir.
 • PDF formatına dönüştürülen tez dosyasının adı “Tez Veri Giriş Formu” üzerindeki referans numarası (Referans No: 10186725) olmalıdır.
 • “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”ye göre tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD’ ye kaydedilmelidir. CD nin üzerinde öğrenci adı-soyadı, öğrenci numarası, tezin adı ve referans numarası yazılı olmalıdır.

Tez Veri Giriş Formu:

 • Öğrenci (yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/sistemgiris) adresinden tez veri giriş formunu doldurur. Üç (3) nüsha çıktı alır ve üçünü de mavi kalemle imzalar. Her üç formda öğrencinin ıslak imzası olmalıdır.
 • Öğrencinin ORC-ID’sinin varsa yazılması, yok ise Ulusal Tez Merkezi’nin yönlendirdiği link ile alınıp tanıtılması gerekmektedir. ORC_ID tanımlanmamış tezler YÖK tarafından kabul edilmemektedir.

 

Tez ile Birlikte Enstitü’ye Teslim Edilmesi gerekenler:

 1. 1 adet ciltlenmiş tez. (Tezin ciltli halinde Tez Jüri Onay Sayfasındaki tüm imzalar (en son Enstitü Müdürünün imzası alınacaktır) ile İntihal Bulunmadığına İlişkin Beyan Sayfasındaki öğrenci imzası ıslak ve tam olmalıdır. )
 2. Öğrenci tarafından imzalanmış 3 adet Tez Veri Giriş Formu (Islak İmzalı)
 3. Üzerine referans numarası, tezin adı, öğrencinin adı-soyadı ve öğrenci numarası asetatlı kalem ile yazılmış 3 adet CD
 4. http://www.fbe.cankaya.edu.tr/formlar/ adresinde bulunan “Tez Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Formu”nun (Form 18) doldurulup imzalanmış çıktısı.
 5. Turnitin Benzerlik Raporunun başlığı gösteren ilk ve yüzdeleri gösteren son sayfalarının tez danışmanı tarafından imzalanmış çıktısı.

Tez Veri Giriş Formu Nasıl Doldurulur?

 1. yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/sistemgiris adresinden Üye Girişi ve ardından E-Devlet ile Giriş seçilir. T.C numarası ve E-devlet şifresi ile giriş yapılır.
 2. “Tez Veri Giriş Formu” ve ardından “Tez Girişi” seçilir. Form doldurulur.

 

Görsellerin bulunduğu açıklamalı hali için tıklayınız.