Tez/Proje Öneri ve Danışman Atama Formu güncellenmiştir. Eski form geçersizdir.

 http://fbe.cankaya.edu.tr/project-proposal-and-supervisor-appointment-form/