×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlara kayıtlı öğrencilerin tez savunmasında başarılı olduktan sonra yapması gerek işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

1. Öğrencinin tez savunmasında başarılı olduğuna dair imzalı “Tez Savunma Tutanağı Formu” hazırlanarak Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilir.

2. Jürinin verdiği düzeltmelerle birlikte tez, elektronik ya da basılı olarak tez uzmanına format kontrolu için ulaştırılır. Tez uzmanı format düzeltmeleri notları ile birlikte Turnitin sistemi üzerinden oluşturduğu “Tez Benzerlik Raporu”nu öğrenciye gönderir.

3. (Varsa) Tez uzmanının verdiği format düzeltmeleri yapılır. Bu aşama ve sonrasında içerik düzenlemesi kesinlikle yapılmaz.

4. Tez baskı ve cildi öğrenci tarafından yaptırılır (en az 4 kopya).

5. Baskıdan alınan tez kopyalarındaki tüm imzalar tamamlanır (Enstitü müdürü dâhil).

6. YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne e-devlet şifresi ile giriş yapılarak “Tez Bilgi Formu” doldurulur. Sistemin öğrenci tarafından girilen verilerle otomatik olarak ürettiği “Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu”ndan 3 nüsha çıktı alınarak öğrenci tarafından imzalanır. Bu aşamada sistem, tez için bir referans numarası verecektir. Bu numara güvenli bir yere not edilir.

7. Tezin elektronik versiyonu pdf formatında, Adım 6’da verilen referans no isim olarak seçilerek kaydedilir (örn: 235435.pdf). Oluşturulan pdf dosyasında jüri onay sayfası ve intihal olmadığına dair beyan yazısının bulunduğu ardışık 2 sayfa, mutlaka imzalı olarak eklenmelidir. Ardından bu pdf dosyası ile 3 kopya CD oluşturulur.

8. 1 adet ciltli ve imzalı tez kopyası, 3 adet tezin pdf formatındaki hâlini içeren CD ve Adım 6’da oluşturulup imzalanan 3 nüsha “Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu” enstitüye teslim edilir.