Günümüzde bilim, mühendislik, mimarlık, şehircilik, kentsel dönüşüm, iç mimarlık, iş sağlığı ve güvenliği, vb alanlarda hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu alanlarda daha ileri uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) bu alanlarda kişisel entelektüel birikimi genişletme, kariyer için etkin eğitim verme, öğrencileri birbirleriyle fikir alışverişinde bulundurma, dersler ve araştırmalarla problem çözme becerisini geliştirme ve öğrencilere takım çalışması yaptırma çabasındadır.

Çankaya Üniversitesi FBE lisansüstü eğitimini ileri düzeye taşımayı, ülke çapında bilgili, araştırmacı ve alandaki bilgisini güncelleyebilen öğrenci sayısını arttırmayı kendisine misyon olarak seçmiştir. Bu görevi gerçekleştirebilmek için öğrencilerimizi lisansüstü derslerle ve ileri araştırmalarla yetiştirmekteyiz. FBE, Çankaya Üniversitesi’ni bir araştırma üniversitesine dönüştürmek ve bünyesinde faaliyet gösteren anabilim dallarının temel ve uygulamalı araştırmalarda daha etkin olabilmeleri için gayret göstermektedir.

Prof.Dr. Can ÇOĞUN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü