Courses Contents

Department Website

Bölüm TanıtımıProgram YeterlilikleriEğitim ProgramıDers İçerikleriÖğretim Elemanları

Mechanical Engineering Department

The MSc program in Mechanical engineering aims at increasing the abilities of the students to model, analyze and design engineering systems, and at teaching them how to conduct original research. Our graduates are expected to take part in research projects in the industry and academia. To this end our graduate program contains various courses in many fields of mechanical engineering. Apart from the mandatory courses in the program, the students can choose elective courses in their areas of interest with the approval of their supervisors.

The MSc program contains two options: MSc with thesis and non-thesis MSc. The MSc with thesis option requires successful completion of a total of 21 credits of coursework (7 courses),  non-credit ME 590 Seminar course and ME 599 MSc thesis. Students also register to ME 591 Special Studies course every semester after they start thesis research. The non-thesis MSc option requires successful completion of a total of 30 credits of coursework (10 courses) and non-credit ME 590 Project course. In both options the coursework contains 6 credits of mandatory applied engineering mathematics courses (2 courses).

The medium of instruction at Çankaya University is English. To qualify for admission to the MSc program in Mechanical Engineering, students are required to have a bachelor’s degree in Mechanical Engineering or in a related engineering field. Candidates who have bachelor’s degree in another engineering field may be required to take additional undergraduate courses.

Programs of Study
The Mechanical Engineering Department offers program leading to the degree of Master of Science.. Students may choose to major in any of the following areas:

 • Combustion
 • Design
 • Fluid Mechanics and Propulsion
 • Heat Transfer
 • Heating, Ventilating, Air Conditioning and Refrigeration
 • Manufacturing
 • Mechanics

A student is encouraged to study in an area interests him or her the most. Students with different academic background are welcomed. The Mechanical Engineering graduate program accommodates individual interests. Graduate students are encouraged for independent and innovative study.
Each graduate student will work with a professor who will assist and provide guidance in the development of a study plan which is tailored to a specific interest and background of the student
Master of Science (MS)
Students whose undergraduate degree is in disciplines other than mechanical engineering (such as math or physics) can apply to Graduate School remains the same regardless of the degree title.

Master’s Degree Options (thesis or non-thesis)
Students who are admitted to the Graduate School may choose to complete either the thesis option or the non-thesis option.

Thesis Option: The thesis option is highly recommended. Student is expected to conduct an independent research and a publish a thesis. The thesis option in Masters Degree provides students with  an advantage when applying for a Ph.D. program or employment.
The thesis option requires a minimum of 21 graduate semester hours of course work (2 compulsory and 5 elective courses in Mechanical Engineering) and a thesis. Research credits acquired through the thesis research registration of ME 599. Research is always completed under the supervision of student Advisory.
Plan of Study must contain a minimum of six (6) hours of applied engineering mathematics.
Non-thesis Option
The non-thesis option requires 30 semester hours of graduate course work and a project. Independent project work will be completed under the supervision of the student advisory. The non-thesis option has a more predictable time frame for completion of course work. This will allow students to plan a graduation date.
Plan of Study must also contain a minimum of six (6) hours of applied engineering mathematics
Library 
The Çankaya University library serves all the Engineering students and it  is housed in Main Campus  and very close to the  Mechanical Engineering Department  It contains most recent books  and more than 34 000 volumes.. The library subscribes to several online periodicals and provides computer-based literature search services. There is also inter- library loan services throughout the country.
Applying for Admission
Applications are accepted for admission to the Fall and Spring semesters. To qualify for admission to the master's degree program, students are required to have a bachelor's degree from mechanical engineering, another field of engineering, or one of the physical sciences. Applicants who do not have an undergraduate major in mechanical engineering are required to take additional undergraduate coursework
The Campus Environment
Cultural activities available at Çankaya distinguished guest lecturers. There are several nearby points of scenic and historic interest.
Location
Çankaya University established in 1997 has two campuses. Main campus is located on Eskisehir Road 29.km, 06810 Yenimahalle,Ankara. Balgat Campus is located on Öğretmenler Street  in down town in Ankara. Public transportation to Balgat Campus is provided by bus lines. There is a bus service on an hourly basis between Main campus and Balgat Campus. There are also bus services from different locations of the town to main campus. There is a bus service on an hourly basis between Main campus and town also.
Correspondence and Information
Cankaya University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences

email : fbe@cankaya.edu.tr
Telephone : +90 312 284 45 00 Ext.285
Fax : +90 312 284 24 46
Adress : Çankaya university, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Öğretmenler Cad. No: 14, 06530 Balgat – ANKARA

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

Programı tamamlayan öğrenciler;

 1. Makine Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi,

 2. Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi,

 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlama ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirme becerisi,

 4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalık, gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenme becerisi,

 5. Karmaşık Makine Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirebilme becerisi; Bu çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi,

 6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi,

 7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi,

 8. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi,

 9. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi,

 10. Mühendislik alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilme, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alma becerisi,

 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi,

 12. Araştırma süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi,

 13. Makine Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını tanımlayabilme becerisi,

 14. Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetim becerisi,

  kazanır.

TYYÇ Mühendislik temel alanı-Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Program Yeterlilikleri Karşılaştırılması (*)

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Çankaya Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. PY1
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. PY 2
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. PY 3
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. PY 4
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. PY 5
Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. PY 6
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. PY 7, PY 8
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. PY 9, PY 10
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. PY 11
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. PY 12
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. PY 13
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. PY 14

(*) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi dahilinde mühendislik temel alanı yüksek lisans düzeyi için bazı başlıklar belirlenmiştir. Yukarıdaki tabloda bu başlıklar ile Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri ilişkisi belirtilmiştir.

Program Yeterlilikleri –Dersler İlişki Tablosu (**)

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
ME 501 3 3 2 2 4 2 1 1 1 0 2 2 1 1
ME 502 3 3 2 2 4 2 1 3 1 0 2 2 1 1
ME 506 3 3 2 3 4 3 3 3 1 0 2 2 1 1
ME 526 3 3 3 3 4 3 3 3 1 0 2 2 1 1
ME 530 3 3 2 3 4 3 2 3 1 0 2 2 1 1
ME 570 3 3 3 3 4 3 3 3 2 0 2 2 1 1
ME 510 3 3 2 3 4 3 3 3 1 0 2 2 1 1
ME 548 3 3 2 3 3 3 3 3 1 0 2 2 2 1
ME 590 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4
ME 591 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2
ME 599 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
(**) Katkı: 0-Yok, 1-Az, 2-Orta, 3-İyi, 4-En çok

ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering
ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers
ME 506 Advanced Heat Transfer and Applications
ME 526 Advanced Strength of Materials
ME 530 Dynamics of Machinery
ME 570 Microscale Fluid Mechanics
ME 510 Conduction Heat Transfer
ME 548 Nontraditional Machining Processes
ME 590 Seminar/Project
ME 591 Special Studies
ME 599 Thesis

Mechanical Engineering Department

COMPULSORY COURSES

 

CODE

COURSE TITLE

T

P

K

ECTS

ME501

Analytical Methods in Mechanical Engineering

3

0

3

7.5

ME502

Advanced Numerical Methods for Engineers

3

0

3

7.5

ME590

Seminar / Project

0

0

0

7.5

ME591

Special Studies

0

4

0

7.5

ME599

Thesis

0

0

0

7.5

           
           

ELECTIVE COURSES

ECTS

CODE

COURSE TITLE

T

P

K

ECTS

ME504

Mechanical Engıneering Measurements

3

0

3

7.5

ME506

Advanced Heat Transfer and Applications

3

0

3

7.5

ME508

Advanced Thermodynamics

3

0

3

7.5

ME510

Conduction Heat Transfer

3

0

3

7.5

ME512

Convection Heat Transfer

3

0

3

7.5

ME514

Radiative Heat Transfer

3

0

3

7.5

ME516

Advanced Fluid Mechanics

3

0

3

7.5

ME518

Compressible Flow

3

0

3

7.5

ME520

Gas Dynamics

3

0

3

7.5

ME522

Principles of Turbulence

3

0

3

7.5

ME524

Advanced Dynamics

3

0

3

7.5

ME526

Advanced Strength of Materials

3

0

3

7.5

ME528

Continuum Mechanics

3

0

3

7.5

ME530

Dynamics of Machinery

3

0

3

7.5

ME532

Kinematics

3

0

3

7.5

ME534

Mechanism Design

3

0

3

7.5

ME536

Advanced Robotics

3

0

3

7.5

ME538

Composite Materials

3

0

3

7.5

ME540

Thermal Stresses

3

0

3

7.5

ME542

Fracture Mechanics

3

0

3

7.5

ME544

Pressure Vessel Design

3

0

3

7.5

ME546

Modeling and Control of Flexible Manufacturing Systems

3

0

3

7.5

ME548

Nontraditional Machining Processes

3

0

3

7.5

ME550

Advanced Machine Vibrations

3

0

3

7.5

ME552

Advanced Combustion

3

0

3

7.5

ME554

Computational Fluid Dynamics

3

0

3

7.5

ME556

Tribology

3

0

3

7.5

ME558

Macromolecular Hydrodynamics

3

0

3

7.5

ME560

Wind Power

3

0

3

7.5

ME562

Fuel Cell Systems

3

0

3

7.5

ME564

Finite Element Method

3

0

3

7.5

ME566

Fluid Power Control

3

0

3

7.5

ME568

Internal Combustion Engines

3

0

3

7.5

ME570

Microscale Fluid Mechanics

3

0

3

7.5

ME572

Biomedical Heat and Mass Transfer

3

0

3

7.5

ME574

Bearing and Lubrication

3

0

3

7.5

ME576

Air Pollution and Control Technologies

3

0

3

7.5

ME578

Refrigeration and Air Conditioning

3

0

3

7.5

ME580

Energy Conversion Principles

3

0

3

7.5

Mechanical Engineering Department

ME  501  Analytical Methods in Mechanical Engineering      

3 0 3

Linear and Non linear ordinary differential equations. Series Solution.Quasi linearization, Picards iteration, perturbation methods. Fourier series. Special functions (Bessel, Legendre, error etc.) Boundary value problems and Sturm Liouville problems. Partial differential equations. Variational calculus. Complex variables theory. Residues and definite integrals. Integral transform techniques (Laplace and Fourier transforms, Convolution theorem, Finite Fourier transforms etc. Fourier integrals) and its applications to partial differential equations. Green’s functions and its applications
ME  502 Advanced Numerical Methods for Engineers

3 0 3

Solution of non linear equations, Newton Raphson method, improved Newton-Raphson method, secant method. Numerical solution of non linear boundary value problems of ordinary differential equations. Numerical solution of linear and nonlinear partial differential equations; parabolic equations, hyperbolic equations, elliptic equations. Iteration methods. Nonlinear boundary conditions. Two and three dimensional elliptic and parabolic partial differential equations.
ME 590 MSc Seminar /Project      

0 0 0

 
ME 591 Special Studies     

0 4 0

 
ME  599 MSc Thesis

0 0 0

 
ME 504 Mechanical Engineering Measurements       

3 0 3

This course offers extensive mechanical engineering lab experience, including measurement fundamentals, hands-on experiments, uncertainty analysis, technique comparison, and professional engineering reports. It also focuses on the fundamental principles behind each methodology and relevant applications. The topics cover measurement in major mechanical engineering areas including thermodynamics, thermofluids, and control. Specialized experiments include fluidization, CAD/CAM, and NC machining. Comparisons of experimental results against theoretical or computational results are also require
ME  506 Advanced Heat Transfer and Applications

3 0 3

Fundamentals of conduction, convection and radiation heat transfer. Practical engineering applications of heat exchangers including the design approaches by Mean Temperature Difference and Effectiveness-NTU methods, fins, convection fouling factors, and variable property analysis.Emphasis on application of basic equations to engineering problems in areas of conduction, convection, mass transfer and thermal radiation.
ME  508 Advanced Thermodynamics     

3 0 3

Basic laws of thermodynamics are applied to various thermodynamic systems. Topics include: availability, stability requirements, equation of state, property relations, properties of homogeneous mixtures, important to energy conversion systems. Nonreacting and chemically reacting gases, gas mixtures
ME  510 Conduction Heat Transfer

3 0 3

Continuum concept. Integral and differential formulation methods. Separation of variables. Orthogonal functions.  Solutions in cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems.  Transient conduction. Duhammel’s superposition integral. Solutions with Laplace transform and Fourier integrals. Normalization.
ME  512 Convection Heat Transfer

3 0 3

Basic principles and equations. Laminar flows; two-dimensional parallel flows, buoyancy driven flows, thermal boundary layers, fully developed heat transfer. Boundary layer flows; nearly parallel flows, momentum and thermal boundary layers, non-parallel flows. Similarity solutions; similarity transformation, similarity solution of boundary layers. Turbulent flows; algebraic models, one and two-equation models, heat transfer prediction.
ME  514 Radiative Heat Transfer

3 0 3

Fundamentals of thermal radiation, radiative properties of real surfaces, view factors, radiative exchange between gray, diffuse surfaces, radiative exchange between nonideal surfaces, equation of radiative transfer in participating media, the equation of radiative transfer in participating media, radiative properties of molecular gases, particulate and semitransparent media. Approximate and exact solutions for one dimensional media.
ME  516 Advanced Fluid  Mechanics      

3 0 3

Introduction to fluid mechanics. Scalar, vector and tensor analysis. Definition of continuum. Lagrangian and Eulerian description of fluid motion. Transport theorem. Kinematics of fluid motion; streamline, streak line, pathline, vorticity circulation and deformation. Fundamental equations and constitutive relations; continuity, momentum and energy equations. Subsonic potential flow. Application of complex functions to two-dimensional potential flows. Conformal mapping. Surface waves.
ME  518  Compressible Flow

3 0 3

One-dimensional reversible and irreversible compressible fluid flow, including effects of variable area, friction, mass addition, heat addition, and normal shock; two-dimensional reversible subsonic and supersonic flows, and an introduction to the method of characteristics and two-dimensional oblique shock.
ME 520 Gas Dynamıcs       

3 0 3

Physical phenomena of gas dynamics and mathematical methods and techniques needed for analysis. Dynamic and thermodynamic relations for common flow situations are described through vector calculus. The nonlinearity of resulting equations and solutions such as numerical analysis, linearization or small perturbation theory, transformation of variables, and successive approximations are discussed. The method of characteristics is reviewed in detail for shock flows.
ME  522 Principles of Turbulence

3 0 3

Methods of description and basic equations for turbulent flows. Isotropic and homogeneous turbulence, energy spectra, and correlations. Transition theory and experimental evidence. Wall turbulence, engineering calculations of turbulent boundary layers. Free turbulent jets and wakes. Reynolds stress and heat-flux equations; second order closures and their simplification; numerical methods; application to engineering problems .Software will be used.
ME  524 Advanced Dynamics

3 0 3

Hamilton’s principle. Generalized variables. Lagrange’s equation. Rigid body dynamics and systems with gyroscopic effects. Gyroscopic effects on spinning shafts and critical speeds. Gyro-compass, inertial navigation. Vibration of systems with time varying and non-linear characteristics.
ME 526 Advanced Strength of Materials          

3 0 3

Introduction to plane elasticity teory, equilibrium equations, kinematic relations, compatibilty, symmetrical bending of circular plates, beams on elastic foundations, membrane stresses in thin shells, torsion of prismatic bars.
ME 528  Continuum Mechanics

3 0 3

Fundamentals of the mechanics of continuous media. Specific topics include vector and tensor analysis; kinematics associated with finite deformation; the stress tensor; and the conservation laws of mass, linear momentum, angular momentum, and energy. Constitutive equations for linear and non-linear elastic solids and for inviscid and Newtonian fluids are discussed. The role of material invariance under superimposed rigid body motion and material symmetry in the formulation of appropriate constitutive equations are emphasized.
ME   530  Dynamics of Machinery

3 0 3

Consideration of kinematics, constraints and Jacobians, linear and angular momentum and potential energy and conservative forces of mechanical systems. Application of principle of virtual work, D?Alembert's principle, method of virtual power and Lagrange's equation to systems of particles and systems of rigid bodies.
ME 532        Kinematics

3 0 3

Geometry of constrained plane motion with applications to linkage design. Type and number synthesis. Path curvature, inflection circle, cubic of stationary curvature. Finite displacements, three and four separated positions. Graphical, analytical, and computer techniques.
ME 534 Mechanism Design             

3 0 3

Prerequisites: undergraduate kinematics, dynamics and demonstrated competence in computer programming and ME 616. (May be taken concurrently.) Kinematic principles combined with computer-assisted methods for designing mechanisms; complex polar notation; and dynamic and kinetostatic analysis of mechanisms. Kinematic synthesis of planar mechanisms; graphical Burmester theory for plane linkage synthesis; and planar linkage synthesis for function and path generation.
ME  536 Advanced Robotics

3 0 3

Robot applications, Robot Classification Object location, Kinematic Equations:  Manipulator Position and Manipulator motion, Homogeneous transformations. Differential relationships, Manipulator Jacobian, Dynamics: Lagrange-Euler and Newton-Euler formulations. Motion trajectories control: Motion control and minimum time control. Force Control.
ME  538 Composite Materials

3 0 3

Physical properties and mechanical behavior of polymer, metal, ceramic, cementitious, cellulosic and biological composite systems; micro- and macro-mechanics; lamination and strength analyses; static and transient loading; fabrication; recycling; design; analytical-experimental correlation; applications.
ME 540 Thermal Stresses                                                                            

3 0 3

Thermoelasticity; reduction of thermoelastic problems to constant temperature equivalents; fundamentals of heat transfer; and elastic and inelastic stress analysis.
ME 542 Fracture Mechanics

3 0 3

Griffith crack theory, stress analysis of cracks, design philosophy, energy approach method, stress analysis approach method, crack-tip plastic zone size estimation, Plane-strain fracture toughness, plane-stress fracture toughness, plane-strain fracture toughness testing, fracture toughness of engineering alloys, toughness determination from crack opening displacement measurement, Fracture toughness and elastic plastic analysis with the J-integral. Fracture test methods: impact energy-fracture toughness correlations. Microstructural aspects of fracture toughness, environment-assisted cracking, cyclic stress-controlled fatigue, cyclic stress-controlled fatigue, fatigue life estimations, fatigue crack propagation, corrosion fatigue, stress-corrosion cracking.
ME 544 Pressure Vessel Design                         

3 0 3

Theories in designing pressure vessels; analysis of circular plates; cylindrical and spherical shells; pressure vessel heads; pipe bends; and attachments. Consideration is also given to pressure vessel materials in fatigue and creep designs.
ME 546 Modeling and Control of Flexible Manufacturing Systems

3 0 3

An introduction to flexible manufacturing systems (FMS): definitions, characteristics and types of FMS, examples, a detailed analysis of flexibility and performance issues, flexible manufacturing system as discrete event dynamic systems (DEDS): models used to represent TMS and DEDS: petri nets, min max algebra approach, markov chain, finite state machine approach, simulation models. More emphasis will be given to petri-net and min max approaches, comparison of modeling techniques, control of FMS, control architectures, decomposition and coordination issues, disturbance and necessary corrective control actions, real time scheduling methodologies
ME  548            Nontraditional Machining Processes

3 0 3

A brief overview and evaluation of nontraditional manufacturing processes and their comparison to traditional manufacturing processes. Classification of nontraditional machining processes according to energy used in material removal and overview of process principles, equipment, machining parameters, process capabilities and applications. Mechanical energy: Ultrasonic machining; abrasive jet machining, water jet machining. Electrochemical energy: Electrochemical machining, electrochemical grinding, electrochemical honing. Chemical energy: Chemical machining. Thermal energy: Electric discharge machining (EDM) wire EDM, laser beam machining, plasma machining.
ME  550 Advanced Machine Vibrations

3 0 3

Vibrations of linear multi-degree of freedom systems with and without damping. Systems with viscous, hysteretic and Coulomb damping. Determination of equation of motion with Newton Method, Lagrange Method, Energy Method and generalized coordinates. Influence coefficients, potential and kinetic energy expressions in matrix form. Generalized coordinates and generalized forces. Eigenvalue problem and system response. Solution of equation of motion and vibration modes; analytical methods, numerical methods and computational analysis of vibrations and mode shapes Determination of natural frequencies and mode shapes; Dunkerley’s Formula, Rayleigh’s Method, Holzer’s Method, matrix iteration method, Jacobi’s Method. Orthogonality of normal modes, expansion theorem. Unrestrained systems. Introduction to rotor dynamics. Predictive maintenance and some case studies form the industry.
ME  552  Advanced Combustion

3 0 3

Chemical & physical process of combustion: ideal combustion, actual combustion, mass balance, energy of reaction, maximum adiabatic combustion temperature, chemical equilibrium, heating values of fuels, combustion in furnaces, internal combustion engines & other heat engines, with emphasis on the analysis & control of the products of combustion in light of environmental considerations.
ME  554 Computational Fluid Dynamics

3 0 3

Classification of fluid flow phenomena. Fundamental flow equations. Advantages and disadvantages of numerical methods. Basic steps of numerical methods. Discretization methods. Numerical properties of discretization schemes. Solution of linear algebraic equation systems. Solution of convection-diffusion problems using control volume formulation. Computational methods for incompressible Navier-Stokes equations: Primitive and vorticity based methods, SIMPLE, SIMPLER, SIMPLEC and PISO algorithms. Application of finite difference method to boundary layer type flows. Finite element method and its application to flow problems. Error analysis and physical considerations.
ME  556 Tribology

3 0 3

Quality of contacting interfaces. Friction of dry surfaces. Factors affecting friction and theories of friction. The interface temperature and oxide formation during unlubricated sliding. Mechanisms of wear: Adhesive, abrasive, corrosive, fatigue and fretting wear types. Wear measurement. Factors affecting wear and theories of wear. Lubricants and their properties. Solid film and boundary layer lubrications. Hydrostatic and hydrodynamic bearings. Industrial applications of  tribology
ME 558    Macromolecular Hydrodynamics

3 0 3

Observed  phenomena in polymeric flow systems. Techniques  of viscometry and  viscoelastic measurements for polymeric fluids.  Rheological models.  Analytical solutions to flow problems: non-Newtonian viscosity,  linear viscoelasticity, normal stresses, recoil, stress relaxation, etc. Dimensional analysis.  Unit operations of the polymer industry: extrusion, blow molding, injection molding, mixing.
ME 560  Wind Power  

3 0 3

Fundamentals concepts of  the conversion of wind power to mechanical power and electricity.Design of devices to harness the wind energy.Engineering, economic and social issues
ME 562  Fuel Cell Systems   

3 0 3

Basics of fuel cell engines and  electrochemistry in  various  mobile and stationary applications. Fuel cell energy converters and their subsystems. Design and modelling  of fuel cell and hydrogen systems. Software will be used.
ME  564 Finite Element Method    

3 0 3

Discretization of the domain. Interpolation polynomials. Simplex, complex, and multiplex elements. Interpolation polynomials in terms of global and local coordinates. Formulation of element characteristic matrices and vectors. Variational approach. Assembly of element matrices and vectors and derivation of system equations. Assemblage of element equations. Incorporation of the boundary conditions. Solution of finite element equations. Higher-order and isoparametric formulations. Numerical integration. Applications to static and dynamic analysis of solids and structures, steady and unsteady heat transfer and fluid mechanics problems.
ME 566  Fluid Power Control        

3 0 3

Theory and design of hydraulic and pneumatic control systems and components, and their applications. Pressure-flow relationships for hydraulic and pneumatic valves. Valve configurations. Valve operating forces. Linkage, force, load pressure and dynamic pressure feedback in valves.  Closed loop systems for the control of pressure, flow, speed, position, force and other quantities. Hydraulic and pneumatic components. Application of basic principles to component and system design.
ME 568 Internal Combustion Engines

3 0 3

Studies of stresses and strains in three-dimensional problems. Failure theories and yield criteria. Stress function approach to two-dimensional problems. Bending of nonhomogenous asymmetric curved beams. Torsion of bars with noncircular cross sections. Energy methods. Elastic stability. Introduction to plates.
ME 570  Microscale Fluid Mechanics                                    

3 0 3

Phenomena of physical ,technical and biological importance in flows of gases and liquids at the microscales.Newtonian fluid mechanics.one dimensional flows in confined geometries.Flow of thin films spreading under gravity and surface tension. Lubrication theory of compressible gases..Air bearings.Two and Three Dimensional flows with Stokes equations.Intermolecular forces in liquids and gases, slip, diffusion and bubles.
ME 572 Biomedical Heat and Mass Transfer            

3 0 3

Principles of heat and mass transfer applied  to biomedical systems. Heat transfer between the biomedical system and its environment. Mass transfer across cell membranes and the design and analysis of artificial human organs.
ME 574  Bearings and Lubrication    

3 0 3

The theoretical and physical aspects of lubrication: hydrostatic and hydrodynamic problems. Reynold's differential equation for pressure distribution applied to slider bearing and journal bearing problems with and without end leakage.
ME  576   Air Pollution and Control Technologies

3 0 3

Formation of air pollution and related definitions. Fuels, emissions and emission formation mechanisms.  Environmental aspects of air pollution. Legal aspects of air pollution. Air pollution control acts and their applications. Technical aspects of air pollution. Air pollution control technologies. Internal and external emission control methods .Environmental chimney design. Measurement and analyses aspect of air pollution. Emission and imission measurements. Flue gas purification and applications. Flue gas dust, SO2, NOx
ME 578   Refrigeration and Air Conditioning  

3 0 3

Refrigeration and air conditioning cycles; comfort analysis, psychometric chart analysis, heat and mass transfer steady and transient processes, heating and cooling design loads, energy loads and standards requirements.
ME 580 Energy Conversion Principles 

3 0 3

Fundementals principles of energy conversion processes.Development of theoretical and computational tools to analyze energy conversion processes Introduction to modern computationasl methods  to model energy conversion performance characteristics of devices.Performance futures,sources of inefficiencies.Optimal design methods are studied for a variety of applications such ascombustion fired  power systems. Solar,wind,thermoelectric and geothermal energy sources.

Adı Soyadı Görev Unvan Oda E-mail Tel CV
Nevzat ONUR   Prof. Dr.   e-mail 2332232  
Sıtkı Kemal İDER   Prof. Dr.   e-mail 2331336  
Ender YILDIRIM   Yrd.Doç.Dr. B1 Z05 e-mail 2331304  
Özgün SELVİ   Yrd.Doç.Dr. L-A04 e-mail 2331315  
Turgut AKYÜREK   Yrd.Doç.Dr. L-A18 e-mail 2331303