4 Kasım 1981 tarihli 2547 Sayılı “YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU” nun 19. Maddesinin C Fıkrası “Enstitü Kurulu, Müdürün Başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü Oluşturan Anabilim Dalı Başkanlarından Oluşur hükmü gereği Enstitü Kurulu sayfası 14 Eylül 2018 tarihinde revize edilmiştir.

Prof. Dr. Can ÇOĞUN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (Uhde)

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tolga PUSATLI
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Fahd JARAD
Matematik Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof.Dr. Müfit GÜLGEÇ
İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı (Uhde)

DR. ÖĞR.ÜYESİ ULAŞ BELDEK
Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı (V)

 

Prof.Dr. Sıtkı Kemal İDER
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı (Uhde)

Dr. Öğr. Üyesi  Özgür ERGÜL
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan V.

Prof. Dr. Haşmet TÜRKOĞLU
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Aslı ER AKAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Zerrin Ezgi KAHRAMAN
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yahya Kemal BAYKAL
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ziya ESEN
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN
Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı