Yabancı Öğrenciler için Doktora Ücret Esasları

1. Doktora eğitim ücreti 14.400$’dır.

2. Ücretler 8 ayrı dönemde her dönem 1.800$ olarak tahsil edilir.

3. Eğitimini 8 dönemden daha kısa bir sürede bitirenler ödeme taksitini 8 döneme tamamlamak zorundadırlar.

4. İlave her dönem için 1.800$ ödenir.

5. Ücretler dönem başında tahsil edilir.

6. Dolar kuru her dönem üniversite yönetimi tarafından belirlenen tarihteki Merkez Bankası döviz kurudur ve o dönem boyunca geçerlidir.

7. Öğrencilerin doktora programlarında her dönem ve toplamda ödeyecekleri eğitim ücreti listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DÖNEM

ÜCRET

1. Dönem

1.800$

2. Dönem

1.800$

3. Dönem

1.800$

4. Dönem

1.800$

5. Dönem

1.800$

6. Dönem

1.800$

7. Dönem

1.800$

8. Dönem

1.800$

Toplam

14.400$

İlave her dönem

1.800$

*Ayrıca 120 USD karşılığı TL başvuru ücreti her öğrenciden alınır

9. Ödeme ihtilaflarında enstitü kurulunun vereceği karara öğrencilerin uyması zorunludur.