Türk ve Yabancı Öğrenciler için Doktora Ücret Esasları

1. Doktora eğitim ücreti 14.400$’dır.

2. Ücretler 8 ayrı dönemde her dönem 1.800$ olarak tahsil edilir.

3. Eğitimini 8 dönemden daha kısa bir sürede bitirenler ödeme taksitini 8 döneme tamamlamak zorundadırlar.

4. İlave her dönem için 1.800$ ödenir.

5. Ücretler dönem başında tahsil edilir.

6. Dolar kuru her dönem üniversite yönetimi tarafından belirlenen tarihteki Merkez Bankası döviz kurudur ve o dönem boyunca geçerlidir.

7. Öğrencilerin doktora programlarında her dönem ve toplamda ödeyecekleri eğitim ücreti listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

DÖNEM

ÜCRET

1. Dönem

1.800$

2. Dönem

1.800$

3. Dönem

1.800$

4. Dönem

1.800$

5. Dönem

1.800$

6. Dönem

1.800$

7. Dönem

1.800$

8. Dönem

1.800$

Toplam

14.400$

İlave her dönem

1.800$

*Ayrıca 100 TL başvuru ücreti her öğrenciden alınır

8. Askerlik erteleme işlemi yapılacak öğrenciler ilk iki dönem kayıt dondurma işlemi yapamaz. İlk iki dönemde en az ikişer derse kayıt yaptırmaları zorunludur.

9. Ödeme ihtilaflarında enstitü kurulunun vereceği karara öğrencilerin uyması zorunludur.