Doktora (Türk Öğrenciler)

/Doktora (Türk Öğrenciler)
Doktora (Türk Öğrenciler)2018-05-22T10:01:02+00:00

Türk Öğrenciler için Doktora Ücret Esasları

 

2017-2018 Akademik Yılı’nda doktora programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile önceki yıllarda kayıt yaptırmış ve hâlen eğitimine devam etmekte olan T.C. uyruklu doktora öğrencilerinin eğitim ücreti ödeme bilgileri:

 1. Dersler için kredi başı 600 ₺ * 10 ders (3 kredilik her ders 1.800 ₺)
 2. Yeterlik döneminde 1.200 ₺ (2 kredilik ders ücreti)
 3. Tez önerisi 1.200 ₺ (2 kredilik ders ücreti)
 4. Tez 4.800 ₺ * 4 dönem (8 kredilik ders ücreti*4 dönem)
 5. Öğrenim ücretlerinin geç yatırılması durumunda öğrenim ücretine ek olarak 220 ₺ ödenir

Özel Durumlar

 1. Çankaya Üniversitesi’nde kadrolu araştırma görevlileri, bağlı bulundukları bölüm ve anabilim dalındaki doktora programlarına devam etmekte ise doktora ücreti ödemezler. (Buna göre örneğin üniversitemiz Hukuk Fakültesindeki bir araştırma görevlisi yine üniversitemizdeki hukuk doktora programına devam ediyorsa ücret ödemez. Bunlar üniversitemizdeki başka bir doktora programına da devam edemezler.)
 2. Çankaya Üniversitesi Doktora Bursiyerleri, ilgili yönergeye göre doktora öğrencisi oldukları anabilim dalı çerçevesinde doktora ücreti ödemezler.
 3. Çankaya Üniversitesi’nde akademik uzman, okutman vb yardımcı akademik kadrolarda bulunan personel üniversitemizdeki bir doktora programına devam etmek isterse, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen personel indirimi ve varsa Çankaya Üniversitesi mezun indirimi çerçevesinde doktora ücretini ödemek zorundadır.
 4. Çankaya Üniversitesi’inde idari personel sınıfındaki kadrolarda bulunanlar üniversitemizdeki bir doktora programına devam etmek isterse, hiçbir indirimden yararlanamaz ve doktora ücretinin tamamını ödemek zorundadır.
 5. Çankaya Üniversitesi akademik ve idari kadrosunda bulunmayan ve dışarıdan gelerek Üniversitemizdeki bir doktora programına kaydolan öğrenciler, statüleri ne olursa olsun, varsa Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kurum indirimleri ve Çankaya Üniversitesi mezun indirimi çerçevesinde doktora ücretini ödemek zorundadır.
 6. 13 Mart 2017 tarih ve 31115241-302.01.09-01890 sayılı Rektörlük yazısında önerilen “doktora programları net ücret miktarları”ndaki hesaplamalar “Dersler için kredi başı tespit edilecek miktara” doğrudan bağlı olacak şekilde yapılmış ve 2017-18 eğitim-öğretim yılı için 600 ₺ olarak önerilmiştir. Bu rakamda yapılacak düzenleme çerçevesinde bir sonraki yılın ücretleri ortaya çıkacaktır.