×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Önemli TarihlerBaşvuru KoşullarıBaşvuruDeğerlendirmeSınav Eşdeğerlikleri
Başvuru Tarihleri : 20 Temmuz – 17 Eylül 2020

Yabancı Dil Sınavı : 18 Eylül 2020 (Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran ve yabancı dil şartını sağlayamayan adaylar için)

Bilim Sınavı ve Mülakat : 22 Eylül 2020. Yazılı (Saat: 10:00) ve sözlü (Saat: 13:30) sınavlar çevrimiçi uzaktan gerçekleştirilecektir.

Bilim Sınavı ve Mülakat sadece yazılı ve/veya sözlü sınav yapan tezli yüksek lisans ve doktora programları için uygulanacaktır (Bilgi için ‘Değerlendirme’ sekmesini tıklayınız.) 

Kesin Kayıtlar : 28-30 Eylül 2020

Yüksek Lisans ve Doktora Programları ALES ve Yabancı Dil Koşulları

 1. T.C uyruklu adayların yüksek lisans için istenilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmak (sadece tezli programlar için).
 2. Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.
 3. Yabancı uyruklu adaylardan ALES puanı istenmez.
 4. Yüksek lisans programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanı gerekli değildir.
 5. İngilizce Yüksek Lisans programları için YDS 50 (İç Mimarlık Y.L. programı için 60) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almak ya da Üniversitemizin yapacağı İngilizce sınavında başarılı olmak. Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.
 6. Doktora başvuruları hariç Türkçe programlarda yabancı dil puanı koşulu aranmaz.
 7. Doktora programları için istenilen puan türünde ALES’ten en az 60 puan almış olmak.
 8. Doktora programları için YDS’den en az 60 (Tasarım doktora programı için 70) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almış almak.

 

Bölümlere göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki tabloda detaylı olarak listelenmiştir.  Tablonun altında başvuru koşullarını bulabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Programları ALES Koşullar* YDS
Bilgisayar Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Bilgi Teknolojileri (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) Tezli SAY, EA 55 I 50
Endüstri Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 II 50
İç Mimarlık (İng) Tezli SAY, EA 55 III 60
İnşaat Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IX 50
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XI
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 V
Makine Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XIII 50
Matematik (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XII 50
Mekatronik Mühendisliği (İng) Tezli SAY, EA 55 IV 50
Mikro ve Nanoteknoloji (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 VI 50
Mimarlık (Türkçe) Tezli SAY 55 VII
Veri Analitiği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XIV
Yapım Teknolojileri (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY 55 VIII
Doktora Programları ALES Koşullar* YDS
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Makine Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Mimarlık (Türkçe) SAY 60 VII 60
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) SAY, EA 60 X 60
Tasarım (İng) SAY, EA 60 III 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru döneminde ilgili anabilim dalı başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Lütfen başvuru koşullarını ilgili tarihlerde tekrar kontrol ediniz. 

*I. Yüksek lisans için 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunları, doktora için tezli yüksek lisans mezunları

II. Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Mimarlık ve Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

III. 4 yıllık İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık yanı sıra bilimsel hazırlık dersleri alınması koşulu ile Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım programlarından mezun olmak

IV. Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

V. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve benzeri programların 4 yıllık lisans mezunları

VI. Tüm Mühendislik Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

VII. Yüksek Lisans için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,  Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım lisans mezunu olmak

Doktora için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım lisans veya yüksek lisans mezunu olmak

VIII. Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği     bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunları

IX. İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak

X. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Coğrafya lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmak

XI. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik bölümleri, Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümleri, Hukuk Fakülteleri ve üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunları

XII. Matematik, Matematik-Bilgisayar ve tüm mühendislik bölümleri 4 yıllık lisans programları mezunu olmak

XIII. Tezli Yüksek Lisans için tüm mühendislik bölümleri mezunu, Tezsiz Yüksek Lisans için ise  4 yıllık lisans programları mezunu olmak

Doktora için mühendislikte tezli yüksek lisans mezunu olmak

XIV. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Maliye bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

 

 1. Yüksek Lisans başvurusu için Lisans, Doktora başvurusu için Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesinin (transkript) üniversite onaylı kopyası.
 2. ALES sınav sonuç belgesi. ALES belgesi 5 yıl geçerli olup, 20 Temmuz 2015 ve sonrası kabul edilecektir.
 3. Yabancı dil belgesi. Türkçe yüksek lisans programlar için istenmemektedir. Belge en fazla 5 yıl geçerli olup, 20 Temmuz 2015 ve sonrası kabul edilecektir. Türkçe doktora programları için belgede süre kısıtı aranmaz.
 4. Başvuru ücreti 160 TL’nin Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi TR 2800 0150 0158 0072 6042 9262 no’lu hesaba yatırıldığını gösterir dekont. Bankamatik çıktısı kabul edilmemektedir.
 5. Özgeçmiş (Doktora programına başvuran adaylar için)
 6. Doktora başvuruları için 2 adet referans mektubu ve niyet mektubu (Referans mektubu ön başvuru esnasında sistem tarafından oluşturulacak olup, adayın gerekli bilgileri girmesi beklenmektedir.)

Programlara Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Tezsiz programlarda başarı durumu, ön başvuru koşullarını sağlayan adayların sadece lisans not ortalamaları dikkate alınarak belirlenir. 
 • Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ön başvuru koşullarını sağlayan adayların başarı durumunu belirlemek için tablodaki kriterler kullanılır. 

 

– Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince (29.04.2020 tarih, 25 nolu oturum, karar 2020-25), değerlendirme neticesinde başarılı bulunup programa kayıt yaptıran öğrencilerin %15’ine programa kabuldeki başarı sırasına göre eğitim-öğretim ücreti bursu verilecektir.

T.C. Uyruklu Öğrenciler için Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Başarı Durumu Değerlendirme Kriterleri

Yüksek Lisans Programları ALES            Lisans Not Ort. Yazılı Sınav Sözlü Sınav
Bilgisayar Mühendisliği (İng) 
Bilgi Teknolojileri (İng) 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng)
Endüstri Mühendisliği (İng) 
İç Mimarlık (İng) 
İnşaat Mühendisliği (İng) 
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) 
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe)
Makine Mühendisliği (İng) 
Matematik (İng) 
Mekatronik Mühendisliği (İng) 
Mikro ve Nanoteknoloji (İng) 
Mimarlık (Türkçe)
Veri Analitiği (Türkçe)
Yapım Teknolojileri (Türkçe) 
Doktora Programları ALES Yüksek Lisans Not Ort. Yazılı Sınav Sözlü Sınav
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng)  
Makine Mühendisliği (İng)
Mimarlık (Türkçe)
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe)***
Tasarım (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı doktora programına lisans mezunu adaylar da kabul edilmektedir. Önbaşvuru koşullarını sağlayan lisans mezunu adayların başarı durumu ALES sonucu ve sözlü sınav sonucuna ek olarak lisans ortalaması dikkate alınarak belirlenir.

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANSÜSTÜ BURSİYER ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. İngilizce/Türkçe Yüksek lisans programlarına bursiyer statüsü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması,
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE ya da GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.
 2. Doktora programlarına bursiyer statüsü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması (doğrudan doktoraya başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet ortalaması esas alınır),
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.

 

Çankaya Üniversitesi Bursiyer Başvurularının Değerlendirilmesi

Doktora ve İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans programlarına bursiyer statüsü başvuruları, aşağıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan puana göre değerlendirilir:

%30 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %10 Mezuniyet Ortalaması (Yüksek lisans bursiyer adayları için lisans mezuniyet, doktora bursiyerleri için varsa yüksek lisans yoksa lisans mezuniyet ortalaması esas alınır) + %20Yazılı Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır) + %20 Sözlü Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır).

 

Başvuru şartlarını sağlayıp puanı yukarıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan dahilinde kendilerine gerekli onayları takiben bursiyer öğrenci statüsü verilir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) ve Eşdeğer Sınavlar

Sınav Puan
ALES 60
GRE (Sayısal)  648
GMAT (Toplam) 468

 

 

 

 

İngilizce Yeterlik Sınavlarının Eşdeğerlikleri

Aşağıdaki puanlar taban puan olup programlarda, Ana Bilim Dalı kararıyla daha yüksek puan istenebilir.

i. Yüksek Lisans*

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 50
TOEFL (IBT) 60
TOEFL (CBT) 170
TOEFL (PBT) 497
FCE C
CPE C
CAE C

 

 

 

 

 

 

 

* Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.

ii. Doktora

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 60
TOEFL (IBT) 72
TOEFL (CBT) 198
TOEFL (PBT) 532
FCE C
CPE C
CAE C