YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ALES VE YABANCI DİL KOŞULLARI VE EŞDEĞERLİKLERİ

 • Yüksek lisans programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanı gerekli değildir.
 • T.C uyruklu adayların ALES sınavından taban puanı almaları gereklidir.
 • Yabancı uyruklu adaylardan ALES puanı istenmez.
 • Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Bölümlere göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  Tablonun altında başvuru koşullarını bulabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Programları ALES Koşullar** YDS
Bilgisayar Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Bilgi Teknolojileri (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Endüstri Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 II 50
İç Mimarlık (İng) Tezli SAY, EA 55 III 60
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XI
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 V
Makine Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Matematik (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XII 50
Mekatronik Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IV 50
Mimarlık (Türkçe) Tezli SAY 55 VII
Yapım Teknolojileri (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY 55 VIII
Mikro ve Nanoteknoloji (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 VI 50
İnşaat Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IX 50
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) Tezli SAY, EA 55 I 50
Doktora Programları ALES* Koşullar** YDS
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Makine Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Mimarlık (Türkçe) SAY 60 VII 60
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) SAY, EA 60 X 60
Tasarım (İng) SAY, EA 60 III 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru döneminde ilgili anabilim dalı başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Lütfen başvuru koşullarını ilgili tarihlerde tekrar kontrol ediniz. 

* Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.

**I. Yüksek lisans için 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunları, doktora için tezli yüksek lisans mezunları

II. Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Mimarlık ve Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

III. 4 yıllık İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarından mezun olmak

IV. Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Otomasyon Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

V. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve benzeri programların 4 yıllık lisans mezunları

VI. Tüm Mühendislik Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

VII. Yüksek Lisans için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,  Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım lisans mezunu olmak

Doktora için Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım lisans veya yüksek lisans mezunu olmak

VIII. Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunları

IX. İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak

X. Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Coğrafya lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmak

XI. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve İstatistik bölümleri, Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümleri, Hukuk Fakültelerinin İş Hukuku 4 yıllık lisans mezunları 

XII. Matematik, Matematik-Bilgisayar ve mühendislik bölümleri 4 yıllık lisans programları mezunu olmak

Başvurular yalnızca online alınmaktadır: http://onbasvuru.cankaya.edu.tr

 1. Yüksek lisans için istenilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmak (sadece tezli programlar için).
 2. İngilizce Yüksek Lisans programlar için YDS 50 (İç Mimarlık Y.L. programı için 60) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almak ya da Üniversitemizin yapacağı İngilizce sınavında başarılı olmak. Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.
 3. Doktora başvuruları hariç Türkçe programlarda yabancı dil puanı koşulu aranmaz.
 4. Doktora programları için istenilen puan türünde ALES’ten en az 60 puan almış olmak.
 5. Doktora programları için YDS’den en az 60 (İç Mimarlık Y.L. programı için 70) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almış olmak. 

 

Başvuru Sırasında Yüklenmesi Gereken Belgeler

Başvuru için: http://onbasvuru.cankaya.edu.tr

 1. Yüksek Lisans başvurusu için Lisans, Doktora başvurusu için Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesinin (transkript) üniversite onaylı kopyası.
 2. ALES sınav sonuç belgesi. ALES belgesi 5 yıl geçerli olup, 16 Aralık 2014 ve sonrası kabul edilecektir.
 3. Yabancı dil belgesi. Türkçe yüksek lisans programlar için istenmemektedir. Belge en fazla 5 yıl geçerlidir. Türkçe doktora programları için belgede süre kısıtı aranmaz.
 4. Başvuru ücreti 145 TL’nin Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi TR 2800 0150 0158 0072 6042 9262 no’lu hesaba yatırıldığını gösterir dekont. Bankamatik çıktısı kabul edilmemektedir.
 5. Özgeçmiş (Tezli yüksek lisans programı ve doktora programına başvuran adaylar mülakat sınavında jüriye ibraz edeceklerdir.)
 6. Doktora başvuruları için 2 adet referans mektubu ve niyet mektubu (Mülakat sınavında jüriye ibraz edilecektir.)

Başvuru Tarihleri : 16 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020

Yabancı Dil Sınavı : 15 Ocak 2020 (Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran ve yukarıda belirtilen yabancı dil şartını sağlamayan adaylar için)

Bilim Sınavı ve Mülakat : 21 Ocak 2020, Yazılı sınav saat 10:00’da Balgat Kampüsü, Sözlü Sınav saat 13:30’da Balgat Kampüsü (sadece tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için)

Kesin Kayıtlar : 29-31 Ocak 2020

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) ve Eşdeğer Sınavlar

Sınav Puan
ALES 60
GRE (Sayısal)  648
GMAT (Toplam) 468

 

 

 

 

İngilizce Yeterlik Sınavlarının Eşdeğerlikleri

Aşağıdaki puanlar taban puan olup programlarda, Ana Bilim Dalı kararıyla daha yüksek puan istenebilir.

i. Yüksek Lisans*

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 50
TOEFL (IBT) 60
TOEFL (CBT) 170
TOEFL (PBT) 497
FCE C
CPE C
CAE C

 

 

 

 

 

 

* Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.

ii. Doktora

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 60
TOEFL (IBT) 72
TOEFL (CBT) 198
TOEFL (PBT) 532
FCE C
CPE C
CAE C

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

 1. İngilizce/Türkçe Yüksek lisans programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması,
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE ya da GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.
 2. Doktora programlarına burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
  • Bir kurum veya kuruluşta çalışmamak,
  • Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması (doğrudan doktoraya başlayan öğrenciler için lisans mezuniyet ortalaması esas alınır),
  • ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puan veya eşdeğer GRE yada GMAT puanı almış olmaları,
  • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS, vb.) 100 tam puan üzerinden en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Doktora ve İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans programlarına burslu statü başvuruları, aşağıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan puana göre değerlendirilir:

%30 ALES + %20 Yabancı Dil Puanı + %10 Mezuniyet Ortalaması (Yüksek lisans bursiyer adayları için lisans mezuniyet, doktora bursiyerleri için varsa yüksek lisans yoksa lisans mezuniyet ortalaması esas alınır) + %20Yazılı Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır) + %20 Sözlü Sınav Puanı (en az 50 puan alınmalıdır).

 

Başvuru şartlarını sağlayıp puanı yukarıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve kontenjan dahilinde kendilerine gerekli onayları takiben burslu öğrenci statüsü verilir.