Başvuru Şartları

/Başvuru Şartları
Başvuru Şartları2018-12-20T08:55:25+00:00

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ALES VE YABANCI DİL KOŞULLARI VE EŞDEĞERLİKLERİ

 • Yüksek lisans programlarına başvurularda GRE ve GMAT puanı gerekli değildir.
 • T.C uyruklu adayların ALES sınavından taban puanı almaları gereklidir.
 • Yabancı uyruklu adaylardan ALES puanı istenmez.
 • Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Bölümlere göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  Tablonun altında başvuru koşullarını bulabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Programları ALES Koşullar** YDS
Bilgisayar Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Bilgi Teknolojileri (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Endüstri Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 II 50
İç Mimarlık (İng) Tezli SAY, EA 55 III 60
İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 XI
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 V
Makine Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Matematik (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 I 50
Mekatronik Mühendisliği (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 IV 50
Mimarlık (Türkçe) Tezli SAY 55 III
Yapım Teknolojileri (Türkçe) Tezli/Tezsiz SAY 55 VIII
Mikro ve Nanoteknoloji (İng) Tezli/Tezsiz SAY, EA 55 VI 50
Doktora Programları ALES* Koşullar** YDS
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Makine Mühendisliği (İng) SAY, EA 60 I 60
Mimarlık (Türkçe) SAY 60 VII 60
Şehir ve Bölge Planlama (Türkçe) SAY, EA 60 X 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru döneminde ilgili anabilim dalı başvuru koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Lütfen başvuru koşullarını ilgili tarihlerde tekrar kontrol ediniz. 

* Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.

**I) Yüksek lisans için 4 yıllık yükseköğretim kurumları mezunları, doktora için tezli yüksek lisans mezunları

II) Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, Mimarlık ve Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fen bölümlerinin 4 yıllık lisans programları mezunları

III) Yüksek lisans için 4 yıllık Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri lisans mezunları

IV) Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

V) Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji/Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Sosyoloji Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

VI) Tüm Mühendislik Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri 4 yıllık lisans mezunları

VII)

 1. a) Mimarlık Lisans Mezunu olup başka herhangi bir alanda tezli yüksek lisans bitirmiş olmak
 2. b) Mimarlık Lisans Mezunu olup sonrasında Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Yapı Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı, Koruma ve Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programlarından (en az birini) bitirmiş olmak
 3. c) Herhangi bir bölümden 4 yıllık lisans programı bitirmiş olup üzerine Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Yapı Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı, Koruma ve Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programlarından (en az birini) bitirmiş olmak

VIII) Mimarlık veya Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak

X) Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Coğrafya lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmak

XI) Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülterinin fizik, kimya, biyoloji ve istatistik bölümleri, Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakültelerinin tüm bölümleri, Hukuk Fakültelerinin iş hukuku 4 yıllık lisans mezunları 

 

Başvurular yalnızca online alınmaktadır: http://onbasvuru.cankaya.edu.tr

 1. Yüksek lisans için istenilen puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmak (sadece tezli programlar için).
 2. İngilizce Yüksek Lisans programlar için YDS 50 (İç Mimarlık Y.L. programı için 60) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almak ya da Üniversitemizin yapacağı İngilizce sınavında başarılı olmak. Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.
 3. Doktora başvuruları hariç Türkçe programlarda yabancı dil puanı koşulu aranmaz.
 4. Doktora programları için istenilen puan türünde ALES’ten en az 60 puan almış olmak.
 5. Doktora programları için YDS’den en az 60 (İç Mimarlık Y.L. programı için 70) veya eşdeğeri (YÖKDİL, KPDS, ÜDS, TOEFL IBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Academic, FCE) puan almış olmak. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) ve Eşdeğer Sınavlar

Sınav Puan
ALES 60
GRE (Sayısal)  648
GMAT (Toplam) 468

 

 

 

 

İngilizce Yeterlik Sınavlarının Eşdeğerlikleri

Aşağıdaki puanlar taban puan olup programlarda, Ana Bilim Dalı kararıyla daha yüksek puan istenebilir.

i. Yüksek Lisans*

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 50
TOEFL (IBT) 60
TOEFL (CBT) 170
TOEFL (PBT) 497
FCE C
CPE C
CAE C

 

 

 

 

 

 

* Yüksek lisans başvurularında, Çankaya Üniversitesi mezunlarından İngilizce sınav belgesi istenmemektedir.

ii. Doktora

Sınav Puan
YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS 60
TOEFL (IBT) 72
TOEFL (CBT) 198
TOEFL (PBT) 532
FCE C
CPE C
CAE C