2016-2017 Bahar Dönemi için Lisansüstü Programlara Başvuruda Önemli Tarihler

  Başvuru: 19 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 İngilizce Yeterlilik Sınavı: 10 Ocak 2017 Yazılı/Sözlü Bilim Sınavları: 16 Ocak 2017   Important Dates for the Applicants of Graduate Programs in 2016-2017 Spring Semester   Application: 19 Dec 2016 - 6 Jan 2017 English Exam: 10 Jan 2017 Written/Oral Exam: 16 Jan 2017