×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

(MECHANICAL ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

ME 501 Analytical Methods in Mechanical Engineering I 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan TANRIÖVER

 

 

DOKTORA DERSLERİ

(DOCTORATE COURSES)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

ME 654 Computational Fluid Dynamics 3 Prof.Dr. Haşmet YÖRÜKOĞLU
ME 613 Advanced Convection Heat Transfer 3 Prof.Dr. Nevzat ONUR
ME 624 Spatial and Analytical Dynamics 3 Prof.Dr. Sıtkı Kemal İDER
ME 664 Finite Element Method 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan TANRIÖVER

 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

(COMPUTER ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

CENG 531 Gamification       3 Yrd.Doç.Dr. Murat YILMAZ
CENG 511 Advanced Algorithms       3 Yrd.Doç.Dr. Engin DEMİR

 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ-Doktora Dersleri

(COMPUTER SCIENCES AND ENGINEERING-Doctorate Courses)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

CENG 685 Selected Topics in Computer Engineering I       3 Prof.Dr. Erdoğan DOĞDU
CENG 623 Artificial Neural Networks       3 Yrd.Doç.Dr. Reza HASSANPOUR

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

(INFORMATION TECHNOLOGIES)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

IT 525 Management Information Systems 3 Yrd.Doç.Dr. Özgür Tolga PUSATLI
IT 526 Object Oriented Programming 3 Yrd.Doç.Dr. Özgür Tolga PUSATLI
IT 535 Database Management Systems 3 Yrd.Doç.Dr. Erol ÖZÇELİK

 

 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

(ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

ECE 583 Advanced Engineering Mathematics 3 Prof.Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
ECE 582 Advanced Antenna Theory 3 Prof.Dr. Yusuf Ziya UMUL
ECE 575 Coding Theory 3 Doç.Dr. Orhan GAZİ
ECE 544 Cognitive Radio Networks 3 Yrd.Doç.Dr. Özgür ERGÜL
ECE 527 Basics of Speech Recognition 3 Yrd.Doç. Dr. Selma ÖZAYDIN

*: 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında açılması önerilen dersler

 

 DOKTORA DERSLERİ

(DOCTORATE COURSES)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

ECE 632 Advanced Communication Techniques 3 Prof.Dr. Halil Tanyer EYYUBOĞLU
ECE 643 Mobile Communications 3 Doç.Dr. Orhan GAZİ
ECE 638 Introduction to Theory of Diffraction 3 Doç.Dr. Hüsnü Deniz BAŞDEMİR

 

İÇ MİMARLIK

(INTERIOR ARCHITECTURE)

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

IAGR 501 Graduate Studio I 3  Prof.Dr. Zuhal ÖZCAN
IAGR 507 Directed Studies 3 Doç.Dr. Çiğdem GÖKHAN
IAGR 502 Graduate Studio I 3 Yrd.Doç.Dr. Gülru MUTLU TUNCA
IAGR 503 Research Methods 3 Yrd.Doç.Dr. İpek MEMİKOĞLU
IAGR 532 The Philosophy & Methodology of Sustainable Design 3 Yrd.Doç.Dr. Özge SÜZER
IAGR 566 Understanding The Concept of Soundscape 3 Yrd.Doç.Dr. Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU

 

TASARIM-DOKTORA

(DESIGN-Ph.D.)

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

DSGN 601 Design Studio (2 4 6) Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÖKHAN
DSGN 602 Advanced Research Techniques 3 Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ
DSGN 613 Design Talks 3 Prof.Dr. HarunBATIRBAYGİL
DSGN 621 Barrier-Free Built Environment and Inclusive Design 3 Yrd.Doç.Dr. İpek MEMİKOĞLU
DSGN 624 EnvironmentalPsychology: Application to Design 3 Yrd.Doç.Dr. Susanna ALVES

 

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

(CIVIL ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

CE 571 Design of Hydraulic Structures (Hidrolik Yapıların Tasarımı) 3 Prof.Dr. Serhat KÜÇÜKALİ
CE 501 Analytic Methods in Civil Engineering (İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler) 3  Yrd.Doç.Dr. Çiğdem DİNÇKAL
CE 541 Advanced Concrete Materials (İleri Beton Malzemeleri) 3 Yrd.Doç.Dr. Seda YEŞİLMEN
CE 561 Advanced Soil Mechnaics (Soil Behaviour)(İleri Zemin Mekaniği)(Zemin Davranışı) 3 Yrd.Doç.Dr. Gence GENÇ ÇELİK
CE 563 Introduction to Soil Dynamics (Zemin Dinamiğine Giriş) 3 Yrd.Doç.Dr. Salih TİLEYLİOĞLU
CE 587 Fundamentals of Earthquake Engineering (Deprem Mühendisliğinin Esasları) 3 Yrd.Doç.Dr. Esra ZENGİN

 

MATEMATİK

(MATHEMATICS)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

MCS 503 Scientific Computation I 3 Yrd.Doç.Dr. Özlem DEFTERLİ
MCS 501 Analysis 3 Yrd.Doç.Dr. Ekin UĞURLU

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

(INDUSTRIAL ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

IE 501 Linear Optimization Methods 3 Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZAKTAŞ
IE 509 Queuing Theory 3 Yrd.Doç.Dr. Haluk AYGÜNEŞ
IE 555 Logistics Engineering 3 Yrd.Doç.Dr. Benhür SATIR
IE 508 Graph Theory with Applications 3 Öğr.Gör.Dr. Ahmet KABARCIK

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

 

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Sorumlusu
MAN 561 İş Etiği 3 Doç.Dr. Arzu KALEMCİ
MAN 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 Yrd.Doç.Dr. Çağlar ÇOPUROĞLU
İSG 510 Ergonomi 3 Öğr.Gör. Figen EREN
İSG 519 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 Kadir TOMAS
İSG 504 Temel İlk Yardım Eğitimi 3 Yasemin DURAN
İSG 505 Risk Analizi ve Acil Durum Yönetimi 3 Kadir TOMAS
İSG 503 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 3 Yasemin DURAN

 

 

 

MİMARLIK

 

Ders Kodu             Ders Adı Kredisi         Ders Sorumlusu
ARCH 501 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri 3 Prof.Dr. Cüneyt ELKER
ARCH 507 Köprü Kurmak: “Atrium Evi” ile “Hayat Evi” arasında Doğu Akdeniz’de Konut 3 Doç.Dr. Fatma Gül ÖZTÜRK
ARCH 512 Tasarım Bilişi ve Yaratıcılık 3 Yrd.Doç.Dr. Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY
ARCH 516 Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Kıyaslamalı Analizi 3 Yrd.Doç.Dr.Timuçin HARPUTLUGİL

 

MİMARLIK – DOKTORA

 

Ders Kodu             Ders Adı Kredisi         Ders Sorumlusu
ARCH 601 Mimarlık Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 Prof.Dr. Mehmet Harun BATIRBAYGİL

 

*Doktora öğrencileri ilgili yönetmeliğe uygun olarak ikinci bir dersi 5XX kodlu yüksek lisans dersleri arasından alabilirler.


MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

(MECHATRONIC ENGINEERING)

 

Ders Kodu

(Course Code)

Ders Adı

(Course Name)

Kredisi

(Credit)

Ders Sorumlusu

(Instructor)

MECE 587 Optimization (Optimizasyon) 3 Yrd.Doç.Dr. Youde HAN
MECE 563 Optimal Control (Optimal Kontrol) 3 Yrd.Doç.Dr. Youde HAN
MECE 512 Laser Machining (Lazer Makine İşleme) 3 Yrd.Doç.Dr. Çağlar ARPALİ
MECE 522 Contemporary Techniques for Small Mechatronic Parts (Küçük Boyutlu Mekatronik Parçalar için Çağdaş Üretim Teknikleri) 3 Yrd.Doç.Dr. Çağlar ARPALİ
MECE 547 Linear System Theory I (Doğrusal Sistem Teorisi) 3 Yrd.Doç.Dr. Ulaş BELDEK

 

KENTSEL TASARIM VE DÖNÜŞÜM

 

Ders Kodu             Ders Adı Kredisi         Ders Sorumlusu
KENT 501 Kentsel Dönüşüm Stüdyosu I 3 Prof.Dr. Ali TÜREL
KENT 560 Kentsel Koruma ve Yenileme 3 Prof.Dr. Mehmet TUNCER
KENT 502 Araştırma Yöntemleri 3 Yrd.Doç.Dr. Suna S. ÖZDEMİR
KENT 563 Kentsel Arkeoloji 3 Prof.Dr. Zuhal ÖZCAN