Başvuru: 19 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017

İngilizce Yeterlilik Sınavı: 10 Ocak 2017

Yazılı/Sözlü Bilim Sınavları: 16 Ocak 2017

 

Important Dates for the Applicants of Graduate Programs in 2016-2017 Spring Semester

 

Application: 19 Dec 2016 – 6 Jan 2017

English Exam: 10 Jan 2017

Written/Oral Exam: 16 Jan 2017